Vrachtprijscontrole

Auditcenter – de automatische verwerking van inkoopprijzen

De oplossing voor de automatische vrachtprijscontrole kunt u vinden in het Auditcenter. Het WinSped®-auditcenter beheert actief de berekende inkoopverplichtingen, vergelijkt die met geïmporteerde inkoopnota’s en boekt alle gecontroleerde kosten automatisch. Alleen de uitzonderingen waarbij verwachte en werkelijke kosten niet met elkaar overeenkomen moeten handmatig verwerkt worden.

Afrekeningmanagement als extra dienstverlening

In combinatie met een verstrekkend auditcenter kunt u uw klanten zelfs de vrachtprijscontrole en –betaling als dienst aanbieden. Hier levert u dan na de controle in zogenaamde funding het beheer van de rekeningen en creditnota’s in hun actuele status aan. U levert uw klant overzichten van de positief gecontroleerde en de te betalen rekeningen, u kunt op verzoek betalingen reserveren en ook de ondernemers over de te verwachten betaling informeren.