Vrachtafrekening

Flexibiliteit in voorwaarden en tariefconstructies

De berekening van verleende diensten aan uw klanten wordt met WinSped® door geautomatiseerde processen ondersteund. In de afrekening staat de afgewerkte opdracht centraal. Basis is de opdrachtinformatie die wordt gevalideerd in vastgelegde condities. Daardoor kan eenvoudig een tarief worden bepaald, toeslagen worden berekend en eventueel geconsolideerd met andere zendingen van dezelfde opdrachtgever.

Voorcalculatie en verwerking

Een effectieve methode is de voorcalculatie van het te verwachten tarief. Daardoor is de verkoopprijs van de opdracht direct in de planning zichtbaar en is een snelle kosten-batenanalyse door de planner snel mogelijk.In het afrekencentrum wordt via logische stappen de berekende verkoopprijs omgezet naar een definitieve factuur die als boekstuk kan worden verwerkt. Door deze standaard werkwijze ontgaat u niets. Dezelfde methode kan ook voor creditnota’s van bijvoorbeeld uw klanten gebruikt worden. Het printen van de facturen kan op standaard- of klantindividuele formulieren gebeuren. Een automatische archivering naar het WinSped®-DMS-systeem is standaard.

Aanmaningen

Met het WinSped®-maningsbeheer kunnen openstaande posten opgevolgd worden. Dit gebeurt via de externe boekhouding. De geïntegreerde interface naar vele boekhoudsystemen verzorgt de gegevensuitwisseling over het betalingsverloop (hoe omvangrijk hangt af van het gebruikte boekhoudprogramma).

De verwerking van de inkoopsprijzen

Met WinSped® kunt u alle gangbare methoden voor de berekening van inkoopprijzen  gebruiken. De kosten voor dienstverlening die door subcontractors(charters) wordt uitgevoerd kunnen in WinSped® automatisch worden berekend. In de afrekening staat de uitgevoerde rit centraal. Basis is de ritinformatie die wordt gevalideerd in vastgelegde condities. Daardoor kan eenvoudig een tarief worden bepaald en toeslagen worden berekend. Deze worden als inkoopverplichting opgeslagen in WinSped®. De combinatie van een berekende prijs en de ritgegevens maken het mogelijk de binnenkomende rekeningen van de subcontractor (charter) te matchen met de inkoopverplichting.

Nacalculatie

Om een individuele klant te kunnen beoordelen is nacalculatie zeer belangrijk. Voor deze nacalculatie staan u verschillende overzichten tot uw beschikking. Bijvoorbeeld een analyse van historische  opdrachten. Zo weet u snel of een “goede klant” ook daadwerkelijk een goed betalende klant is en kunt u daarop actie ondernemen. Uw commerciële medewerkers kunnen met de informatie uit WinSped® gericht hun gesprekken met klanten aangaan waarbij ze hun verhaal kunnen ondersteunen met feiten en statistieken. Tenders en prijsaanvragen kunnen via standaardoplossingen snel verwerkt worden, zodat er meer tijd overblijft om proactief in te spelen op veranderingen in de markt.