Planning

De sleutel tot meer winst

Groepageritten, deel- of compleetladingen, tankvervoer, RMO-logistiek, of een andere variant, WinSped® stelt u hiervoor uw individueel ingerichte werkplek ter beschikking.

Om de veelzijdigheid van WinSped® goed uit te kunnen leggen is het belangrijk om te weten dat een order in WinSped® uiteenvalt in één of meerdere trajecten (planlegs). Deze legs worden gecombineerd tot ritten die gevisualiseerd worden in het planprogramma.

Snel en overzichtelijk

De hoeveelheid actuele informatie die een planner moet verwerken, is immens. Om hiermee efficiënt te kunnen plannen, biedt WinSped® volop handige tools. Goede filteringsmogelijkheden, alarmeringen en een doorlopende voortgangsbewaking zijn hier voorbeelden van. Een gedetailleerde kaartweergave, die alle geplande ritten samen met de bijbehorende opdrachten en voertuigen visualiseert, verschaft de planner snel het benodigde overzicht.

Plannen via Drag & Drop

Efficiënt werken valt samen met gebruiksgemak. Zo is een planning via Drag and Drop met een paar klikken gemaakt. Een gesorteerde lijst van alle openstaande opdrachten vereenvoudigt het samenstellen van ritten. Ook de functies “nieuwe opdracht voor voertuig” en “nieuw voertuig voor opdracht” ondersteunen de planner in het maken van de juiste beslissingen. Verder hebt u in één oogopslag zicht op:

  •          Transportomzet
  •          Gecalculeerde kosten voor de inzet van een voertuig
  •          Kosten voor charterinzet
  •          Tolkosten
  •          Lege kilometers
  •          Klantgegevens
  •          Personeelsgegevens
  •          Telefoonnummers