Personeelsplanning

Dynamisch personeelsmanagement

 Het personeel is het kapitaal van uw onderneming. De beschikbaarheid van o.a. chauffeurs is een belangrijk criterium om tot een goede en rendabele planning te komen. In de personeelsplanning van WinSped® plant u niet alleen de chauffeur op het voertuig, maar worden per chauffeur ook alle relevante gebeurtenissen vastgelegd, zoals afspraken, verloven en historische gebeurtenissen. Hierdoor heeft de planning realtime inzicht in de beschikbaarheid van zijn mensen.

Rij- en rusttijden onder controle

In combinatie met een boordcomputer worden ook automatisch alle rij- en rusttijden van alle chauffeurs actueel in het grafisch planbord als resterende rijtijd weergegeven en actief met de geplande aankomsttijden vergeleken. Heeft de chauffeur niet genoeg rijtijd meer om de rest van zijn geplande rit af te werken geeft WinSped® de planner een melding dat op grond van rijtijd overschrijding de geplande aankomsttijd niet gehaald kan worden.

De WinSped® personeelsplanning documenteert alle handmatig ingegeven data en alle data die uit de boordcomputer komt. Het programma geeft een volledig overzicht van alle werktijden van uw personeel. Deze worden overzichtelijk weergegeven en bieden steeds een actueel overzicht betreffende de werktijd en de resterende rijtijd.