Emballage

Grip op emballage stromen

Bij een succesvolle transportafwikkeling hoort ook een professionele handling van de emballage-eenheden. WinSped® biedt met de module emballagebeheer de mogelijkheid  om de ingenomen en uitgegeven emballage-eenheden te registreren, zowel op het niveau van de eigenaar alsook op het niveau van de subcontractor (charter) die met de emballage-eenheden op pad gaat. Zo houdt u uw saldi altijd zuiver.

Geringe kosten - grote opbrengsten

Indien gewenst kunnen de emballagemutaties worden verwerkt in het afrekencentrum waardoor een geautomatiseerde afrekening mogelijk is. Daardoor kunt u uw klant een extra dienst bewijzen door hem de emballageadministratie uit handen te nemen.